Štúdium plastickej deformácie intenzívne tvárnených Mg-Li zliatin a kompozitov akustickými metódami


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela st.