Správanie a efektívne vlastnosti krátkovláknových kovových kompozitov namáhaných mechanicky, termálne a mechanickými vibráciami


Začiatok riešenia:01.01.2008
Koniec riešenia:31.12.2010
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela st.