Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty


Akronym:BIOMAMI
Začiatok riešenia:01.12.2014
Koniec riešenia:30.11.2017
Program:Medziakademická dohoda
Evidenčné číslo projektu:JRP SAV - TUBITAK
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:František Simančík